Početna stranica > O NAMA

O NAMA

Na Dan Europe, 09. 05. 2000. sastalo se 15 građana Vukovara, koji su se međusobno razlikovali ne samo po svojoj etničkoj pripadnosti, već i po svojim političkim uvjerenjima, po svojoj vjeroispovijesti, po svojoj dobi, po svome obrazovanju i profesionalnom usmjerenju. Riječju: po svemu. Zajedničko im je bilo samo jedno: želja da Vukovar što prije zacijeli svoje ratne rane i ponovo postane ono što je od davnina i bio: Europski grad, grad duhovnog i ekonomskog blagostanja.

Na ovom sastanku pokrenuta je inicijativa za osnivanje Europskog doma Vukovar, definirana je njegova misija i podijeljene zadaće kojima je trebalo pripremiti osnivanje Udruge.