Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2011.

Projekti provedeni tijekom 2011.

-  Tribina EDVU 2011. (predavanja za građane, okrugli stolovi, panel diskusija i konferencija),
-  Vukovar ima budućnost,
-  Europska unija – veliki mirovni projekt: Izrada brošure, filma i video-CDa Međunarodne konferencije održane listopada 2010.
-  Europski dom Vukovar – prostor za aktivno građanstvo,
-  Preuzmimo odgovornost za vlastito zdravlje,
-  Ekosana – radionica za unaprjeđenje samozaštite zdravlja,
-  Kuhinja zdrave hrane,
-  Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara (u suradnji s vjerskim zajednicama koje djeluju na području Vukovara),
-  EU pohodi (u suradnji s udrugama iz regije i vukovarskim školama),
-  Mladi u Europi,
-  Mladi u razvitku vukovarske zajednice (u suradnji sa udrugom MI, dio Milenijskog projekta MDG-F),
-  Naši mladi – vukovarski potencijal,
DANET (u suradnji s Univerzitetom Ulm i Pučkim otvorenim učilištem Zagreb)
- Danube stories (u suradnji s Univerzitetom Ulm, koji je nositelj projekta i obrazovnim institucijama iz Austrie, Bugarske, rumunjske i Mađarske)
-  Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju (nositelj projekta - HILS).