Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2010.

Projekti provedeni tijekom 2010.

Tijekom 2010. godine su provedeni slijedeći projekti:

- Zdravlje je temelj kvalitete života
- Ekosana – radionica za unaprjeđenje samozaštite zdravlja,
- Kuhinja zdrave hrane,
- Tribina EDVU (predavanja za građane, okrugli stolovi, panel-diskusija o održivom razvoju i Vukovarska konferencija,
- Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara (u suradnji s vjerskim zajednicama koje djeluju na području Vukovara),
- Mladi zajedno (u suradnji s udrugom MI, dio Milenijskog projekta MDG-F),
- Naši mladi - europski potencijal,
- Europska unija - veliki mirovni projekt; Hrvatska i Srbija na putu u EU (u partnerstvu s EUNET-om, Salzburger Bildungswerk i Europa Zentrum Baden Württemberg Stuttgart),
- Danubenetworker (u suradnji s Univerzitetom Ulm)i
- Vukovar ima budućnost.