Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2009.

Projekti provedeni tijekom 2009.

Tijekom 2009. godine provedeni su slijedeći projekti:

- Zdravlje je temelj kvalitete života,

- Hranom do zdravlja,

- Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara,

- Tribina EDVU 09,

- Mladi u Europi,

- Aktiviraj se...pRomijeni...sTvaraj... i

- 20 godina poslije pada željezne zavjese (EDVU je bio partner Europskom domu Salzburg, koji je bio nositelj ovog projekta)