Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2008.

Projekti provedeni tijekom 2008.

tijekom 2008. godine EDVU je proveo slijedeće projekte:

- Kažem NE nasilju (projekt koji su kreirali i proveli mladi),

- Tribina EDVU,

- Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara,

- Zdravlje je temelj kvalitete života,

- Ishranom do zdravlja,

- Program rada EDVU za 2008. godinu i

- Campus 15 (u partnerstvu s njemačkom udrugom "Jugend wagt den Frieden"