Početna stranica > PUBLIKACIJE > Brošure

Brošure

Do početka 2010. godine u nakladi Europskog doma Vukovar je objavljeno ukupno 18 brošura.

U 16 brošura su objavljena predavanja koja su održana na Tribini Europskog doma Vukovar, dok su 2 brošure nastale kao rezultat provedbe određenih projekata.