Početna stranica > AKTIVNOSTI > OSTALE AKTIVNOSTI > Promidžba EU

Promidžba EU

Na Tribini EDVU se svake godine, među ostalim, drže i predavanja na teme Europske unije i europskih integracija. Cilj ovih predavanja je informiranje građana o Europskoj uniji, o koristima, ali i teškoćama i problemima koje sobom nosi integracija s ostalim europskim narodima.


Osim putem predavanja, Europski dom Vukovar informira građane Vukovara o Europskoj uniji i europskim integracijama i putem informativnih i edukativnih materijala Delegacije Europske komisije u RH, koji su izloženi u službenim prostorijama EDVU, ili se distribuiraju slušateljima nakon pedavanja koja se drže na Tribini EDVU.


Najimpresivnija promidđba EU organizira se svake godine u povodu Dana Europe (09. svibanj), u suradnji s Vukovarsko srijemskom županijom, ostalim udrugama u Gradu i vukovarskim školama. Ova promidžba traje cijeli tjedan i obuhvaća mnogobrojne aktivnosti promidžbene naravi.