Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2007. godine

Projekti provedeni tijekom 2007. godine

Tijekom 2007. godine provedeni su slijedeći projekti:
"Tribina EDVU", "Europski horizonti", "Unaprjeđenje samozaštite zdravlja", "Duhovna obnova zajednice" i projekt mladih Europskog doma Vukovar "Teče bez granica".

Premda je u provedbi projekata bilo dosta teškoća, kako organizacijske, tako i financijske naravi, svi navedeni projekti su uspješno provedeni, što znači da su njima ostvareni svi definirani ciljevi. Za tri od navedenih 5 projekta dobivena je financijska potpora donatora, dok su dva projekta provođena na temelju samofinanciranja.