Početna stranica > REFERENCE > Nagrada "Europski krug" Europskog pokreta Hrvatske

Nagrada "Europski krug" Europskog pokreta Hrvatske

U okviru obilježavanja Dana Europe 2002. godine predsjednica Europskog doma Vukovar, Dr. Ljiljana Gehrecke, dobila je - za rezultate postignute u području zaštite ljudskih prava - nagradu Europski krug, koju pojedincima svake godine dodjeljuje Europski pokret Hrvatske.

Samo nekoliko dana prije dodjele ove nagrade, Upravni odbor Udruge je - zbog financijskih problema prouzročenih neuspjehom EDVU na natječaju Ureda za udruge - donijeo odluku da Udruga prestane s radom, odnosno da se EDVU stavi u "stanje mirovanja". Dodjela nagrade osnažila je nadu radnog tima i dala novu snagu klonulom poletu, pa je odluka stavljena van snage i nastavilo se s radom.

Nagrada je dodijeljena za "izvanredne zasluge u afirmaciji europskih vrijednosti u Hrvatskoj i domovine u svijetu na području ljudskih prava".

Zahvaljujući na primljenoj nagradi, predsjednica EDVU je rekla da ovo visoko priznanje zapravo ne pripada njoj, već

* osnivačima Europskog doma Vukovar, koji su uočili potrebu njegovog osnivanja u Vukovaru,

* mladim volonterima EDVU, koji su svojim dobrovoljnim radom omogućili funkcioniranje Udruge, unatoč njenoj vrlo skromnoj financijskoj osnovi i

* onima koji su s negodovanjem propratili osnivanje Europskog doma u Vukovaru, te s nepovjerenjem gledali na ciljeve ove udruge. U želji da im dokaže opravdanost osnivanja i sposobnost Udruge da ostvari ciljeve od vitalnog značaja za dalji razvoj Vukovara, Europski dom Vukovar je ostvario rezultate zbog kojih je i dodijeljena nagrada Europski krug.

Predsjednik Europskog pokreta Hrvtske prof. dr. Silobrčić predaje nagradu Ljiljani GehreckePredsjednik Europskog pokreta Hrvatske prof. dr. Silobrčić predaje nagradu Ljiljani Gehrecke