Početna stranica > PUBLIKACIJE > Monografije > Vukovar 1991 - 2001

Vukovar 1991 - 2001

U monografiji "Vukovar 1991. - 2001." izloženi su motivi za osnivanje Europskog doma Vukovar i njegovi ciljevi, kao i prvi projekti, čija provedba je vodila k otvarivanju ovih ciljeva. Monografija je objavljena na 4 jezika: na hrvatskom, njemačkom, engleskom i francuskom jeziku.

Word - 1.2 Mb
(na Hrvatskom)
Word - 1.3 Mb
(na Njemačkom)
Word - 1.2 Mb
(na Engleskom)
Word - 1.3 Mb
(na Francuskom)