Početna stranica > O NAMA > Tijela udruge

Tijela udruge

 • Skupština EDVU
  • Najviši organ upravljanja je skupština Udruge koju čine svi njeni članovi
 • Predsjednica:
  • Mira Stamatović, dipl. ing.
 • Izvršna direktorica EDVU
  • Dijana Antunović-Lazić
 • Predsjednica predsjedništva:
  • Dr. sc. Ljiljana Gehrecke.
 • Predsjedništvo:
  • Dr. sc. Ljiljana Gehrecke
  • Mr. sc. Sandra Cvikić
  • Mr. sc. Josip Kovač
  • Ivić Mandić, prof
  • Mima Belec
  • Desa Jankov
  • Anica Marić
  • Mira Stamatović
 • Upravni odbor:
  • Novica Gajić, prof (predsjednik UO)
  • Dr. sc. Ljiljana Gehrecke
  • Dijana Antunović Lazić
  • Karolina Šoš-Živanović
  • Stanislava Malić Gostović, dipl. polit.
 • Nadzorni odbor:
  • Dipl. oec. Gordana Đitko (predsjednica nadz. odb.)
  • Dipl. oec. Danka Katanić
  • Milka Mrkalj, ekonomistica