Početna stranica > AKTIVNOSTI > AKTUALNA DOGAĐANJA > 2008 > Godišnja skupština EUNET-a

Godišnja skupština EUNET-a

08. studenog o. g. održana je u Trenčianskim Teplicama u Slovačkoj redovita godišja skupština EUNET-a, krovne organizacije europskih domova. Nakon uobičajenih proceduralnih aktivnosti (otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika s pretnodne sjednice) podnijeto je izvješće Predsjedništva EUNET-a o radu tijekom prethodne godine, kao i izvješće o financijskom poslovanju.

JPEG - 39.4 kb
Predsjedništvo EUNET-a otvara skupštinu
JPEG - 47.6 kb
Predstavnici članova EUNET-a prate podnošenje Izvješća o radu


Nakon usvajanja ovih dokumenata raspravljalo se o prevođenju kandididata (koji su se kandidirali prije dvije godine) u redovite članove EUNET-a, kao i o kandidaturi AKVAM-a iz Turske, koja će trajati također dvije godine. Ranije kandidirani europski domovi su jednoglasno primljeni u članstvo, a AKVAM-u iz Turske je jednoglasno prihvaćena kandidatura.

U radu skupštine su ispred Europskog doma Vukovar aktivno sudjelovale Mr. sc. Sandra Cvikić i Dr. sc. Ljiljana Gehrecke