Početna stranica > AKTIVNOSTI > AKTUALNA DOGAĐANJA > 2014. > Održan seminar „Psihosocijalna i medicinska podrška civilnim žrtvama (...)

Održan seminar „Psihosocijalna i medicinska podrška civilnim žrtvama rata“

U organizaciji Centra za suočavanje s prošlošću Documenta i Europskog doma Vukovar održan je 18. I 19. veljače u Osijeku seminar pod naslovom ’Psihosocijalna i medicinska podrška civilnim žrtvama rata’. Na seminaru su sudjelovali stručnjaci i predstavnici institucija i civilnih organizacija koje pružaju medicinsku, psihijatrijsku, psihološku, psihosocijalnu i rehabilitacijsku pomoć žrtvama.

Nakon uvodnog izlaganja Emine Bužinkić iz Documente o potrebama civilnih žrtava rata i pristupu medicinskoj i psihosocijalnoj pomoći, predstavnik Ministarstva branitelja, Sektora za psihosocijalnu pomoć, Mladen Lončar predstavio je novo usvojeni Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija. Barbara Veličković predstavila je rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, odnosno volonterski program pravne i psihosocijalne potpore.
U okviru seminara, Charles Tauber i Sandra Marić iz Koalicije za rad na psihotraumi i mir, vodili su radionicu o radu sa žrtvama nasilja, odnosno civilnim žrtvama rata kroz niz domaćih i međunarodnih primjera. Na kraju, svoja bogata neposredna iskustva u radu sa civilnim žrtvama rata, podijelili su sa sudionicima seminara dr. med. psihijatri Željka Vukšić iz KBC Osijek i Regionalnog centra za psihotraumu, Melita Jukić iz Opća županijske bolnice Vukovar te Nikola Drobnjak iz Opće županijske bolnice Vinkovci.

Zaključci seminara bit će uskoro objavljeni na mrežnim stranicama Documente i Europskog doma Vukovar.