Početna stranica > AKTIVNOSTI > AKTUALNA DOGAĐANJA > 2012 > U EDVU održan seminar za izradu EU-projekata

U EDVU održan seminar za izradu EU-projekata

Europski dom Vukovar, u suradnji s Dunavskim uredom Ulm iz Ulma, Europa-centrom Baden Württemberg iz Stuttgarta i Euro-institutom Kiel iz Kiela, organizirao je od 12. do 14. prosinca ove godine seminar za izradu EU-projekata. Seminar pod nazivom “Gaining with Training” (Steći znanje putem treninga) održan je s ciljem da se lokalni stručnjaci osposobe za izradu EU-projekata, kako bi Vukovar u većoj mjeri nego do sada mogao koristiti raspoloživa sredstva europskih fondova.

JPEG - 142.7 kb
Florian Setzen, Joachim Beck i Sebastian Riem, njemački eksperti za izradu EU-projekata

Predavači/treneri na seminaru su bili eksperti za izradu EU projekata iz Njemačke, gospoda Florian Setzen, Jochim Beck i Sebastian Riem, dok je gospođa; Marina Sekulić iz VSŽ održala predavanje pod naslovom “Problemi i lokalni izazovi vezani za EU-projekte te implementacija Strategije za razvoj podunavske regije u Vukovarsko-srijemskoj Županiji”.

JPEG - 182.9 kb
Sudionici seminara: mladi stručnjaci iz vukovaskih institucija

Na seminaru su sudjelovali mladi stručnjaci iz više upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije, iz Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara, iz Vukovarske razvojne agencije, Gimnazije Vukovar, Strukovne škole Vukovar, te iz udruge Coalition for Work with Psychotrauma and Peace. Svaki od sudionika seminara je imao zadaću doći na seminar s konkretnom idejom za izradu nekog projekta. Tri najuspješnije ideje su dalje konkretizirane na radionicama u okviru seminara do razine idejnog projekta. Ovi idejni projekti će se u narednih 6 mjeseci razvijati u glavne projekte putem interaktivnog rada projektnog tima i trenera, koji će imati ulogu mentora. Interaktivni rad će se odvijati putem interneta. Po završetku seminara sudionici su dobili odgovarajuće certifikate, a treneri su izrazili svoje veliko zadovoljstvo ne samo zbog toga što su svi sudionici seminara dobro vladali engleskim jezikom, već i zbog toga to su sva tri dna seminara bili vrlo aktivni i motivirani.

JPEG - 141.1 kb
Na kraju seminara sudionicima su podijeljeni odgovarajući certifikati

Sredstva za provedbu seminara i šestomjesečni trening na izradi glavnih projekata uz podršku mentora, osigurali su Zaklada Baden Württemberg i Državno ministarstvo Baden Württemberg, dok je neophodno „vlastito učešće“ u financiranju projekta osigurao Europski dom Vukovar putem stavljanja na raspolaganje svog prostora i tehničke opreme, te volonterskog rada na organizaciji logističke podrške.

JPEG - 144.4 kb
Treneri, sudionici i organiztori seminara - nakon uspješno obavljenog posla

Poruke iz foruma