Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2010. > Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara

Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara

Cilj ovoga projekta je učvršćenje mira u vukovarskoj regiji putem prevladavanja barijera među religijskim zajednicama. U okviru ovog projekta je održano 2 radna sastanka s predstavnicima vjerskih zajednica, jedno predavanje, jedan okrugli stol, ekumenska molitva u Grkokatoličkoj crkvi, zajednička molitva u okviru Ženskog molitvenog tjedna te koncert duhovne glazbe. Na koncertu koji je održan 27. ožujka 2010. nastupili su zborovi, orkestri i solisti Rimokatoličke, Srpske pravoslavne, Evanđeosko-pentekostne, Grkokatoličke i Adventističke crkve, kao i Islamske vjerske zajednice.

Sadržaji radnih sastanaka su činile slijedeće teme: Program rada za 2010. Godinu, organizacija koncerta duhovne glazbe, te razgovor o ostvarenim rezultatima i budućoj suradnji koji je vođen na svečanom sastanku povodom Dana Europe. Predavanje pod naslovom "Na putu do unutarnjeg mira i mira u zajednici" održala časna sestra Finka Tomas, doktorica znanosti i docentica na Osječkom veleučilištu. Okrugli stol je održan na temu "Charta oecumenica" (Ekumenska povelja). Provedbu projekta je podržala Ekumenska inicijativa žena s iznosom od 21.855 kuna.