Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2009. > Aktiviraj se ...pRomijeni ... sTvraj ...

Aktiviraj se ...pRomijeni ... sTvraj ...

Građanska inicijativa Aktiviraj se,... pRomijeni,... sTvaraj,... imala je za cilj potaknuti razvoj kreativnosti mladih ljudi, osvijestiti mogućnosti aktivnog djelovanja i kreiranja kvalitetnijeg slobodnog vremena, promovirati volonterizam među mladima, potaknuti mlade na promišljanje o kvalitetama koje prepoznaju u svojoj zajednici, ali i o problemima koji se javljaju unutar zajednice, te senzibilizirati i osvjestiti javnost o problemima u zajednici (što je to što bi mladi voljeli da je drugačije ili poboljšano). Ova inicijativa je trajala tri mjeseca, a rezultat je trodnevna izložba fotografija, organizirana u dvije osnovne šole (OŠ Siniše Glavaševića i OŠ Nikole Andrića) i Gradskoj knjižnici Vukovar. Izložbu je posjetilo preko 400 posjetitelja.

Na kraju građanske inicijative, tiskana je brošura sa fotografijama i porukama prikupljenim tijekom izložbe, a temeljem ove inicijative osnovana je i nova udruga mladih TABU.

Građanska inicijativa je provedena zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade ’Slagalica’ iz Osijeka u iznosu od 15.000 kuna.