Početna stranica > AKTIVNOSTI > PROJEKTI > Projekti provedeni tijekom 2009. > Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara

Na putu k duhovnoj obnovi Vukovara

Cilj ovoga projekta je bio učvršćenje mira u vukovarskoj regiji putem prevladavanja barijera među religijskim zajednicama. U okviru ovog projekta je održano 4 radna sastanka s predstavnicima vjerskih zajednica, dva predavanja, ekumenska molitva u Grkokatoličkoj crkvi, zajednička molitva u okviru Ženskog molitvenog tjedna te koncert duhovne glazbe. Na koncertu koji je održan 28. ožujka 2009. nastupili su zborovi, orkestri i solisti Rimokatoličke, Srpske pravoslavne, Evanđeosko-pentekostne, grkokatoličke i Adventističke crkve, kao i Islamske vjerske zajednice. .

Radni sastanci su održani 02. veljače, 16. veljače, 16. ožujka i 21. travnja. Sadržaje radnih sastanaka su činile slijedeće teme: Organizacija koncerta duhovne glazbe, Mržnja i praštanje, Suradnja među kršćanskim crkvama i Kršćanske vrijednosti kao temelj obnove poslijeratne zajednice.

Provedbu projekta je podržala Ekumenska inicijativa žena Omiš s iznosom od 21.000 kuna