Početna stranica > PUBLIKACIJE > Brošure > Predavanja

Predavanja

U nakladi Europskog doma Vukovar objavljena su do sada u vidu brošura slijedeća predavanja:

- "Hrvatska i Europska unija",
autorice dr. sc. Višnja Samardžija, i mr. sc. Marija Pejčinović-Burić, pomoćnice u Ministarstvu za europske integracije; Zagreb, 2001. god;

- "U pitanju su temelji",
autor dr. sc. don Ivan Grubićić, Hrvatska akademska udruga Split; 2002. god;

- "Suvremena svjetska kriza - uzroci i putovi prevladavanja",
autorica dr. sc. Ljiljana Gehrecke, Europski dom Vukovar; 2002. god.

- "Aktiviranje blokiranih ljudskih potencijala",
autor prof. dr. sc. Vladimir Gruden, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb; 2002. god;

- "Praštanje - jedini put prevladavanja mržnje",
autori mr. sc. Zlatko Špehar, gvardijan vukovarski i dr. sc. Ljiljana Gehrecke, EDVU; Vukovar 2002;

- "Znanstvene osnove smo-iscjeljenja",
autorica dr. sc. Ljiljana Gehrecke, Europski dom Vukovar; 2002. god.

- "Europska unija i materijalna obnova Vukovara",
autor dr. sc. Hugo van Veghel, potpredsjednik ASB za Hrvatsku; 2002. god;

- "Nacionalne manjine i razvitak zajednice",
autor prof. dr. Žarko Puhovski, predsjednik HHO, Zagreb; 2002. god;

- "Vukovare oprosti",
autor prof. Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji; 2004. god;

- "Etnička raznolikost zajednice kao njena komparativna prednost",
autorica dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; 2004. god;

- "Zajednička europska budućnost kao garancija mira",
autori prof. Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokret u Srbiji i prof. dr. Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, Zagreb,; 2004. god;

- "Razumijevanje i prevladavanje sukoba",
autorica prof. dr. Marina Ajduković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2003. god;

- "Uloga crkve u prevladavanju sukoba i reintegraciji zajednice",
autor don Ivan Grubišić, Hvatska akademska udruga Split; 2005. god;

- "Interkulturalizam kao jedan od ključnih čimbenika europskih integracija",
autor prof Vinko Zidarić, predsjednik udruge Interkultura, Zagreb; 2005. god.

- "Kako je Republika Makedonija izbjegla rat nakon raspada SFRJ i kakve su perspektive Makedonije i cijele regije u euroatlantskim strukturama?"
autor prvi predsjednik Republike Makedonije Kiro Gligorov (brošura je u pripremi i bit će objavljena do konca 2008. godine).

- "Prilog duhovnoj obnovi Vukovara";
autori prof. dr. Jure Zečević, pročelnik Katedre za ekumenizam i dijalog Teološkog fakulteta Sveučilišta Zagreb i tajnik HBK te protojerej SPC Aleksandar Đuranović.