Početna stranica > PUBLIKACIJE > Brošure > Ostalo

Ostalo

Osim objavljenih predavanja, u nakladi Europskog doma Vukovar su tiskane i slijedeće brošure

- "Vukovarska nova škola"

Brošura, koja je nastala kao rezultat diskusije za okruglim stolom na temu "Dihotomija obrazovanja u Vukovaru po kriteriju nacionalne pripadnosti i životne perspektive vukovarske mladeži" Ova brošura sadrži uvodna predavanja prof dr. Deana Ajdukovića, doc. dr. Dinke Čorkalo, prof. dr. Jagode Tonšič-Krema, kao i diskusiju koja je vođena za okruglim stolom ; Vukovar, 2002;

- "Unapređenje samozaštite zdravlja"

Ova brošura predstavlja priručnik za rad u radionicama za unapređenje samozaštite zdravja. Autor je dr. sc. Ljiljana Gerhrecke, a recenzent dr. med Bogoljub Bančić. Vukovar, 2001. godine 1. izdanje i 2007. god. 4. izdanje.