Početna stranica > O NAMA > Misija i ciljevi

Misija i ciljevi

Misija

Pokretanje i podržavanje svekolikog društveno-gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije u cilju učvršćenja mira u ovom dijelu Europe i ravnopravnog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Ciljevi

Strateški cilj Europskog doma Vukovar jeste učvršćenje mira u istočnom dijelu Hrvatske i priprema stanovništva Vukovarsko - srijemske županije za integraciju R. Hrvatske u Europu.

Strateški cilj EDVU će se ostvarivati putem realizacije slijedećih glavnih ciljeva:

1. obnova i revitalizacija tijekom rata fragmentirane
vukovarske zajednice,

2. prezentiranje kulturne i nacionalne baštine Hrvatske u Europi,

3. informiranje građana o procesu europskog
ujedinjenja,

4. razvijanje osjećaja pripadnosti Europi, te

5. razvijanje kulture razumijevanja, tolerancije i
dijaloga s drugim europskim narodima i državama.

Važniji podciljevi prvog glavnog cilja jesu:

1. poticanje razumijevanja, izgradnja međusobnog povjerenja
te razvoj duha tolerancije među pripadnicima različitih
etničkih, vjerskih i političkih skupina,

2. poticanje samoobrazovanja i samorazvoja,

3. unapređenje psiho-fizičkog zdravlja i povećanje
praga tolerancije u stresnim situacijama,

4. poticanje razvoja malih i srednjih obiteljskih
poduzeća, te razvoja ekološke poljoprivrede i
prerađivačke industrije «zdrave hrane» (u cilju
smanjenja nezaposlenosti),

5. osnaživanje pojedinih skupina stanovništva (mladi,
žene, invalidi, nacionalne manjine, građasni treće
životne dobi),

6. zaštita okoliša, te

7. vaninstitucionalno obrazovanje i organiziranje
kreativnog rada mladih.

Ovi ciljevi se ostvaruju putem provedbe raznovrsnih aktivnosti, od kojih treba spomenuti slijedeće:

1. organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja o
pitanjima koja se tiču obnove zajednice i samorazvoja,

2. organiziranje tečajeva za inovaciju znanja,

3. osnivanje, usmjeravanje i razvoj radionica za
samopomoć u području zaštite i unapređenja zdravlja
na principima koje je proklamirala Svjetska
zdravstvena organizacija,

4. sustavna obuka i trening u području nenasilne
komunikacije, kao i provedba raznih aktivnosti u
području unapređenja tolerancije, demokratizacije
društva i poštivanja ljudskih prava,

5. poticanje komunikacije među različitim skupinama
stanovništva u cilju prihvaćanja multikulturne
raznolikosti zajednice i poštivanja razlika među
etničkim skupinama,

6. uvježbavanje zajedništva i razumijevanja u
kreativnim radionicama za mlade,

7. poduzimanje inicijativa koje mogu pridonijeti
oživljavanju gospodarskih djelatnosti u regiji te
povezivanju vukovarskog gospodarstva s inozemnim
tržištima,

8. informiranje i edukacija poljoprivrednog
stanovništva u području preorijentacije na biološku
i biodinamičku proizvodnju, kao i odgovarajući
trening u radionicama bio-povrtlarstva.