Početna stranica > ARHIVA > MEĐUNARODNA KONFERENCIJA, LISTOPAD 2010. > PRIPREMA KONFERENCIJE > Dodatni program

Dodatni program

Prema utvrđenom programu, sudionici konferencije će se 2,5 dana baviti problematikom europskih integracija. Osim vremena koje je drugoga dana konferencije predviđeno za kulturno-povijesni obilazak Grada (2.5 sata), sudionici konferencije neće biti u prilici pobliže upoznati Vukovar. Međutim, budući gosti iz zapadno-europskih zemalja stižu u Vukovar jedna dan ranije, sačinjen je za njih dodatni program, koji bi trebao popuniti ovu prazninu.

Cilj dopunskog programa jeste upoznavanje gostiju s bogatom kulturnom baštinom Vukovara, njegovim gospodarskim potencijalom i društvenim značajkama, sa svrhom prezentacije Vukovara kao grada privlačnog kako sa stajališta turističke ponude, tako i sa stajališta mogućnosti za rentabilna gospodarska ulaganja. Za definiranje ovog programa konstituiran je Organizacijski odbor, koji sačinjavaju Antunović Lazić Dijana (Europski dom Vukovar), univ.spec.st.eur/AMES Garbac Davor (Vukovarska razvojna agencija VURA), Gehrecke Ljiljana (Europski dom Vukovar), Marić Ruža, prof. (Gradski muzej Vukovar), Mayer Dara (Udruga Nijemaca i Austrijanaca), Miličić Ivanka, prof. (Ustanova u kulturi Hrvatski dom), Jelenić Goran (Udruga Proni), Njegić Dragan, dipl.oec. v. d. pročelnika za gospodarstvo i europske integracije (Grad Vukovar), Paun Milan, prof (Hrvatski radio Vukovar), Šesto Zrinka, direktorica turističke agencije Danubium Tours, Žalac Gabrijela, dipl. oec. (Vukovarsko-srijemska županija) i Prof. dr. Živić Dražen (Institut Ivo Pilar).

Organizacijski odbor je imao dva sastanka, na kojima je, nakon iscrpne rasprave, utvrđen slijedeći dodatni program:

Četvrtak, 29. listopad

21:00 - 21.15 Dolazak u hotel „Lav“ i smještaj u sobe

21:15 - 21:20 Kratak pozdrav od strane predstavnika EDVU, Grada i Županije

21:20 - 22:00 Hladna večera koju će pripremiti Europski dom Vukovar i Udruga Nijemaca i Austrijanaca (servirat će se u hotelu)

Petak, 29. 10. (1. dan konferencije)

8:00 - 9:50 Doručak

10:00 - 10:40 Dolazak u perivoj dvorca Eltz, kratka priča o povijesti dvorca, izložba u Oranžeriji i prezentacija kulturne baštine Vukovara (R. Marić)

10:45 - 11:15 Kratka prezentacija demografske slike Vukovara u rodnoj kući L. Ružičke (Prof. dr. Dražen Živić)

11:15 - 11:45 Kratka prezentacija gospodarskih potencijala Vukovara u rodnoj kući L. Ružičke
(Univ. spec. st.eur.mag.oec. Davor Garbac, VURA Vukovar)

11:45 - 11:55 Pitanja i odgovori

12:00 - 12:30 Matinee (Nastavnici i učenici Glazbene škole Vukovar) u Hrvatskom domu, izložba fotografija „Vukovar jučer, danas i sutra" na istom mjestu

12:30 - 13:00 Šetnja kroz centar Grada s turističkim vodičem (pješačka zona pored Radničkog doma do ulice Vladimira Nazora i Dunavske golubice)

13:00 - 14:30 Ručak (u Dunavskoj golubici)

14:30 - 15: 00 Šetnja uz Dunav do Križa na ušću Vuke i do hotela „Lav“

JPEG - 108.3 kb
U rascjepu između velikih želja i ograničenog vremena...
JPEG - 115.5 kb
..u program je uvršteno samo najbitnije